Gertron System Phòng 1009, tòa biz 124, đường Sagimakgol-ro, quận Jungwon-gu, thành phố Seongnam-si, tỉnh Gyeonggi-do. (SKn Techno Park, Sangdaewon-dong).
TEL: +82-31-776-2050 FAX: +82-31-776-2051 e-mail: sales@g-tron.co.kr
COPYRIGHT © 2016 GETRON SYSTEM Inc. ALL RIGHTS RESERVED
- Enfold WordPress Theme by Kriesi