Sản phẩm mới

Getron system

Phương thức đa ID/đa kênh
Bộ điều khiển không dây đa kênh

· Có thể điều khiển toàn bộ xe AGV trong khu vực nhà máy
  bằng 1 bộ điều khiển không dây
. Có công tắc nguồn, điều khiển cẩu, điều khiển cảm biến
 nhà kính (vinyl house).v.v

Sản phẩm được ưa chuộng

Màn hình LED không dây
Gọi khẩn cấp, truyền nhanh thiết bị báo động

  • hiển thị tin nhắn, thời gian cảnh báo lập trình
  • chế độ chờ tin nhắn lập trình
  • Hệ thống tương tác: vùng phủ sóng (100m-2km)
  • 8 ký tự x 2 dòng
  • Nhận tối đa 30 ký tự (cuộn sau 8 ký tự)
  • Tùy chọn: đèn cảnh báo và còi báo động

title

Media

bb02      bb02      bb03

Sản phẩm

 
무선 시스템통신비 없이 장비설비 알람/호출 메시지를 가장 빠르고 정확하게 무선으로 전송
송신기메시지를 무선 전파로 발사하는 장치 대규모 사용장용! 중소규모 사업장용!
무선스위치무선신호로 장비의 전원을 원격 ON/OFF 저렴한 설치비용! 전기요금 절감!

This post is also available in: Chinese (Simplified), English, Korean

Gertron System Phòng 1009, tòa biz 124, đường Sagimakgol-ro, quận Jungwon-gu, thành phố Seongnam-si, tỉnh Gyeonggi-do. (SKn Techno Park, Sangdaewon-dong).
TEL: +82-31-776-2050 FAX: +82-31-776-2051 e-mail: sales@g-tron.co.kr
COPYRIGHT © 2016 GETRON SYSTEM Inc. ALL RIGHTS RESERVED
- Enfold WordPress Theme by Kriesi