Hệ thống nhắn tin vô tuyến nội bộ

Hệ thống nhắn tin văn bản báo động thiết bị

Khái quát

► Xây dựng hệ thống nhắn tin vô tuyến trong chính nơi làm việc để sử dụng thành hệ thống chuyên dụng

► Hệ thống nhắn nhắn tin tự động liên kết với máy chủ hệ thống ERP/MES

► Truyền vô tuyến nhanh chóng tin cảnh báo đến người phụ trách khi thiết bị/máy móc bị hỏng hóc

► Vận hành liên kết với hệ thống tin nhắn văn bản như máy móc, môi trường, các loại sự cố an toàn trong nơi làm việc

► Số máy nhắn tin của người đăng ký là 4 số, có thể dễ dàng nhắn tới PC trong công ty

Đặc điểm, điểm mạnh
► Có thể xử lý nhanh chóng khi thiết bị hỏng: Tăng năng suất bằng cách giảm thiểu thời gian(20%) ngừng hoạt động của thiết bị

► Không có chi phí liên lạc, có thể cài đặt với chi phí phải chăng: Hệ thống mang tính kinh tế

► Máy phát công suất cao (khoảng cách phát 3km): thể nhắn tin tuyến trên toàn khu vực làm việc quy lớn

► Giúp đỡ đặc biệt trong tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn/ khí gas : giảm thiểu thiệt hại về người thông qua tán nhanh chóng

► Hệ thống tự sử dụng tần số chuyên dụng: bảo mật hoàn hảo, không bị nhiễu sóng với các thiết bị khác.

Sơ đồ cấu tạo

Hạng mục cấu tạo & thông số kỹ thuật chính

Hiệu quả/ Điển hình áp dụng

Điển hình về giảm chi phí truyền thông & lượng sử dụng chất bán dẫn

This post is also available in: Chinese (Simplified), English, Korean