Thiết bị truyền dẫn vô tuyến liên kết với PLC

RF I/O TERMINAL

 

Cấu thành sản phẩm

Truyền nhận vô tuyến liên kết PLC

 

 

Truyền dẫn vô tuyến báo động (8 cổng)

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Model : GS-8TS

Model : GS-1TS

Đặc điểm RF I/O Terminal

This post is also available in: Chinese (Simplified), English, Korean