Điều khiển từ xa AGV & hệ thống cảnh báo vô tuyến

Điều khiển từ xa vô tuyến đa kênh AGV

Truyền tải đến di động báo động AGV

Truyền vô tuyến AGV đến/đi

This post is also available in: Chinese (Simplified), English, Korean