Hệ thống nhắn tin vô tuyến bệnh viện

Hệ thống gọi khẩn cấp đội ngũ y tế (sử dụng điện thoại di động)

Khái quát

Hệ thống chuông khẩn cấp để nhân viên y tế gọi nhân viên bảo vệ

Đặc điểm, điểm mạnh
► Truyền vô tuyến chính xác (tín hiệu chuông khẩn cấp được truyền chính xác đến nhân viên bảo vệ)

► Có thể lựa chọn phương pháp nhấn chuông khẩn cấp (công tắc nút nhấn, công tắc đạp chân)

► Giám sát & cảnh báo toàn bộ cuộc gọi chuông khẩn cấp bằng màn hình LCD của phòng bảo vệ

► Khi gọi chuông khẩn cấp, tín hiệu được truyền đến điện thoại di động của tất cả nhân viên bảo vệ trong bệnh viện theo thời gian thực

Hệ thống gọi khẩn cấp đội ngũ y tế (sử dụng nhắn tin vô tuyến)

Khái quát

Hệ thống chuông khẩn cấp truyền tin nhắn gọi đến nhân viên y tế khi đội ngũ y tế gặp tình huống nguy cấp

Đặc điểm, điểm mạnh
► Truyền vô tuyến chính xác (tín hiệu chuông khẩn cấp được truyền chính xác đến nhân viên bảo vệ)

► Có thể lựa chọn phương pháp nhấn chuông khẩn cấp (công tắc nút nhấn, công tắc đạp chân)

► Gọi nhân viên y tế sử dụng hệ thống nhắn tin vô tuyến trong bệnh viện (bao phủ toàn bộ khu vực bệnh viện)

► Khi gọi chuông khẩn cấp, tin nhắn & SMS điện thoại được truyền đến máy nhắn tin của nhân viên y tế tương ứng

Hệ thống gọi khẩn cấp phòng phẫu thuật

Khái quát

Hệ thống nhắn tin vô tuyến yêu cầu sự giúp đỡ kịp thời trong các tình huống khẩn cấp trong khi đang phẫu thuật

Đặc điểm, điểm mạnh
► Có thể dễ dàng nhấn nút gọi trong khi đang phẫu thuật (nút nhấn, công tắc đạp chân)

– Có thể gọi phân biệt trong trường hợp khẩn cấp (CPR), y tá phòng phẫu thuật, khoa gây mê

► Có thể dễ dàng kiểm tra tín hiệu gọi phòng phẫu thuật trên toàn bộ khu phẫu thuật

– Rosette phòng phẫu thuật: Dễ dàng kiểm tra bằng bảng trạng thái hai mặt được gắn trên trần

– Trong phòng phẫu thuật: Gắn bảng điện tử vô tuyến loại nhỏ(hiển thị số phòng phẫu thuật gọi)

– Khoa gây mê, phòng hồi sức, phòng nghỉ: Gắn bảng điện tử vô tuyến lên để có thể xác nhận gọi phòng phẫu thuật

Hệ thống nhắn tin vô tuyến cho y tá

Khái quát

Hệ thống gọi y tá bằng chuông vô tuyến tại phòng cấp cứu/ phòng điều trị

Đặc điểm, điểm mạnh
► Hệ thống được lắp đặt với chi phí phải chăng, sử dụng hiệu quả

–  Phòng điều trị/phòng cấp cứu: lắp đặt nút gọi vô tuyến tại từng giường bệnh (Gọi/Huỷ)

– Phòng y tá: Giám sát tình hình gọi của tất cả giường bệnh theo thời gian thực bằng mành hình LCD

– Máy nhắn tin đeo tay loại cầm tay dành cho y tá hoặc nhận tin nhắn gọi bằng điện thoại di động

Hệ thống nhắn tin vô tuyến bệnh viện

Khái quát

Hệ thống nhắn tin văn bản trong bệnh viện
(đội ngũ y tế, nhóm chuyển bệnh nhân, nhân viên bảo vệ, nhân viên)

Đặc điểm, điểm mạnh
► Với thiết bị truyền thông vô tuyến riêng, không mấy phí thông tin liên lạc nên có hiệu quả kinh tế

► Có thể gọi trong toàn bộ khu vực bệnh viên (Bán kinh 3km)

► Nhiều bệnh viện như bệnh viên Asan Seoul, bệnh viện Bundang Seoul, Bệnh viện Catholic v.v đang sử dụng

This post is also available in: Chinese (Simplified), English, Korean