Sản phẩm mới

Getron system

Phương thức đa ID/đa kênh
Bộ điều khiển không dây đa kênh

· Có thể điều khiển toàn bộ xe AGV trong khu vực nhà máy
  bằng 1 bộ điều khiển không dây
. Có công tắc nguồn, điều khiển cẩu, điều khiển cảm biến
 nhà kính (vinyl house).v.v

Sản phẩm được ưa chuộng

Thiết bị gọi không dây 6 nút/4 cổng
Phát tín hiệu không dây hoàn chỉnh

· 6 nút: dễ dàng thiết lập đối tượng gọi theo từng mục đích
· 1 cổng đầu vào: kết nối báo động thiết bị
· 3 cổng đầu ra: đèn báo động ngoài

Sản phẩm

 
무선 시스템통신비 없이 장비설비 알람/호출 메시지를 가장 빠르고 정확하게 무선으로 전송
송신기메시지를 무선 전파로 발사하는 장치 대규모 사용장용! 중소규모 사업장용!
무선디스플레이장비/설비 알람발생 현황을 무선으로 실시간으로 원격 확인 및 신속한 대응!
무선스위치무선신호로 장비의 전원을 원격 ON/OFF 저렴한 설치비용! 전기요금 절감!

This post is also available in: Chinese (Simplified), English, Korean

Gertron System Phòng 1009, tòa biz 124, đường Sagimakgol-ro, quận Jungwon-gu, thành phố Seongnam-si, tỉnh Gyeonggi-do. (SKn Techno Park, Sangdaewon-dong).
TEL: +82-31-776-2050 FAX: +82-31-776-2051 e-mail: sales@g-tron.co.kr
COPYRIGHT © 2016 GETRON SYSTEM Inc. ALL RIGHTS RESERVED
- Enfold WordPress Theme by Kriesi